تبلیغات
معلم5 فتحی - مطالب بهمن 1394

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی

سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی 94

تاریخ:چهارشنبه 28 بهمن 1394-06:38 ق.ظ

fathi5

برای مشاهده و دانلود سوالات مرحله اول سال94  و کلاس مورد نظرتان بر روی عنوانش در زیر کلیک کنید

سال  هفتم

سال هشتم

سال نهم


منبع: سمپادعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مسئله نسبت تناسب

تاریخ:سه شنبه 27 بهمن 1394-06:34 ب.ظ

تناسب معکوس


تناسب- کاربرگ

تسهیم به نسبت

درصد تخفیف سود

نسبت -تناسب درصد

1-فروشنده ای اجناس خود را با ٪۱۵ سود می فروشد.اگر قیمت جنسی 2000 تومان باشد،فروشنده این جنس را چند خواهد فروخت

پاسخ=2300
2-پوران پس از خرید از فروشگاه، مبلغ 70000 تومان ومقدار (٪۳) مالیات ارزش افزوده به صندوق پرداخت کرد.پوران چه مقدار پول به صندوق واریز نموده است؟  پاسخ =72100

3-کالایی را که ۸۰۰۰تومان قیمت داشته است ، پس از تخفیف آن را به قیمت ۷۲۰۰ تومان خریده ایم.چند درصد تخفیف گرفته ایم؟
پاسخ 10٪ 

4-قیمت کالایی ۱۲۰۰ تومان بوده است ، پس از   فروش    با ٪۲۵ سود قیمت این کالا چه قدر افزایش می یابد؟           300 تومان

برای خرید این کالا چه مقدار باید بپردازیم؟  پاسخ  1500

5-قیمت یک آبمیوه گیری ۲۸۰۰۰۰ تومان است. اگر به این کالا ٪۴ مالیات تعلق گیرد، قیمت آبمیوه گیری چند تومان خواهد شد؟ 
 تومان20160

6-فروشنده آبمیوه گیری را با ٪۱۰ تخفیف می فروشد،خریدار چند تومان باید بپردازد؟      18144پرداخت             

7-اگر کارمندی که در ماه ۱۰۰۰۰۰۰ حقوق بگیرد و ۴۰۰۰۰۰ تومان آن را کرایه خانه بدهد و کارمند دیگری در ماه ۱۵۰۰۰۰۰ تومان حقوق بگیرد و ۶۰۰۰۰۰ تومان کرایه خانه بدهد.کدامیک درصد بیش تری از حقوق خود را کرایه خانه می دهند؟

 کرایه   مساوی  

8-      30٪  پول بهرام با 40 درصد پول حمید برابر است اگر ان دو روی هم 280 تومان داشته باشند اختلاف پول آن ها چقدر است

هریک 160 و140 توامن  که اختلاف=20

9-         30٪درصد عدد 50 از ربع عدد دیگر 6 تا كمتر است مجموع این 2 عدد چند تاست

عدداولی=50               عدددومی 36      مجموع=86

10-     30٪  پول سودابه ۲۷۰۰تومان است . کل پول سودابه چقدر است ؟ 9000

11-كالایی را یك بار با 10 درصد بار دیگر 15 درصدنخفیف گرفتیم اگر قیمت كالا 10 هزار تومان باشد قیمت آن بعد از دو تخفیف پشت سرهم چقدر است؟7650

12-قیمت كتابی با 20 درصد تخفیف 240 تومان است قیمت آن با 10 درصد سود چقدر است

  330 تومان

13--فروشنده ای یک کتاب را با ٪۱۰ سود 88۰۰ تومان فروخت . قیمت اولیه ی این کتاب چقدر بوده است؟

8000

14-میله ای را اگر حرارت دهیم 10 درصد افزایش می یابد یك متر مربع از آن چند درصد افزایش می یابد                                                 

21٪ افزایش

15-قیمت كالایی بعد از 20 درصد سود ، 600 تومان بیشتر از قیمت همان كالا پس از 10 درصد تخفیف می باشد قیمت این كالا قبل از تخفیف و قبل از سود چقدر است؟   2000 تومان

16-آرمین 60 درصد پولش را خرج كرد بار دیگر 60 درصد باقی را خرج كرد در پایان 2400 تومان برایش باقی ماند كل پول آرمین چقدر است

15000 تومان

17-در یک بانک به ازائ هر ۱۰۰۰۰۰ تومان موجودی ، ٪۵ سود اضافه می شود. اگر کسی در حساب بانکی خود ۵۰۰۰۰۰ تومان موجودی داشته باشد. چه مقدار سود به او تعلق می گیرد؟

25000تومان

18-اگر قیمت كالایی از 300 تومان به 1200 تومان برسد چند درصد افزایش قیمت داشته است     300٪

19-جمعیت دانش آموزی شهر پارسیان در سال جاری نسبت به سال قبل ، 135 درصد شده است. این شهر امسال دارای 756 دانش آموز می باشد.سال گذشته چند دانش آموز در این شهر تحصیل می كردند ؟
560 نفر
2-قیمت كالایی 300 تومان است یك بار 25 درصد و بعد از 12 درصد تخفیف گرفتیم چقدر باید بپردازیم
198 تومان
21-فروشنده ای یك كالای 18000 تومانی را با 20درصد تخفیف خرید و سپس آن را با 20 درصد سود فروخت . قیمت فروش كالا را حساب كنید .
17280              
22-قیمت كالای (الف ) 12000 تومان و كالای (ب) 15000 تومان است . اگر كالای (الف) را با 10درصد و كالای (ب) را با 30درصد تخفیف بخریم ؛ كدام یك را ارزانتر خریده ایم؟
کالای الف
23- قیمت یك تلویزیون 1200000 تومان است . پس از آنكه 0/4 درصد مالیات بر قیمت افزوده شد آن را با 10 درصد تخفیف خریدیم . قیمت نهایی تلویزیون چقدر است ؟
10843200 تومان

24-به طول مستطیلی 10 درصد اضافه می كنیم از عرض آ» 10 درصد كم می كنیم مساحت مستطیل چند درصد كاهش یابد

کاهش

25- یك جفت فرش را با 20درصد سود به قیمت 960000 تومان فروختیم . قیمت اولیه فرش چقدر بوده است ؟

800000تومان

26-اگر ضلع مربعی را 20درصد افزایش دهیم ؛ محیط و مساحت آن چند درصد تغییر میكند ؟

محیط همان 20٪     اما مساحت 44٪ افزایش

27-در سال گذشته قیمت یك جارو برقی 160000 تومان و قیمت امسال آن 360000 تومان است . چند درصد افزایش قیمت در این كالا بوده است ؟

125٪ افزایش

28-علی كاری را در 12 روز انجام می دهد محمد كه 20 درصد از او ورزیده تر است این كار را درچند روز می تواند انجام دهد؟

10 روز

29-طول مستطیلی را 50درصد افزایش و عرض آن را 20 درصد كاهش دادیم . مساحت چند درصد تغییر میكند؟

20٪ افزایش

30-اگر طول و عرض مستطیلی 2 برابر شود مساحتش چند برابر افزایش می یابد
4 برابر

31-كالایی را با0 2درصد تخفیف به قیمت 4500 ریال خریدیم قیمت اولیه كالا بدون تخفیف چقدر است؟

5625 تومان

32-كتابی را با 20 درصد سود به قیمت 600 تومان فروختیم اگر همان كتاب را با 25 درصد تخفیف می فروختیم چند تومان دریافت می كردیم.

375تومان

33-قیمت یك كالا 120درصد افزایش یافته است . اگر قیمت اولیه 50000 تومان باشد ؛ قیمت كنونی چقدر است ؟

110000تومان

34-اگر شعاع دایره ای 100 درصد افزایش یابد افزایش مساحت دایره برابر است300٪

35-فاصله مشهد تا تهران تقریبا 1000 كیلومتر است . اتومبیلی ابتدا 25درصد این مسیر را پیمود و سپس برای سوختگیری توقف نمود . بعد از آن 10 درصد باقیمانده مسیر را طی كرد و برای نماز توقف كرد . چند كیلومتر دیگر را باید بپیماید ؟

675 تومان مانده

36-       20٪ دصد محیط مستطیلی با محیط مربعی به ضلع 5/1 سانتی متر برابر است اگر نصف خمس عرض این مستطیل 0.5 سانتی متر باشد مساحت چقدر است

235 سانتی متر مربع

37-  20درصد عدد 30 بیشتر است یا 30درصد عدد 20 ؟

باهم مساوی هستند.

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ارایه های ادبی

تاریخ:یکشنبه 25 بهمن 1394-07:27 ق.ظمهمترین آرایه های ادبی در ادبیّات فارسی  عبارتند از: تشبیه . استعاره . کنایه . حقیقت و مجاز .واج آرایی . سجع . موازنه و ترصیع . جناس . اشتقاق . تکرار و تصدیر . مراعات نظیر . تلمیح . تضمین . تضاد .تناقض . حس آمیزی . ایهام .لف و نشر . اغراق
  تعدادی  شرح داده شده:

 1- ردیف : کلمه یا کلمات تکراری که در پایان ابیات به معنای یکسان به کار می روند ، ردیف می گویند.   آوردن  ردیف در شعر اختیاری است . شعری که دارای ردیف باشد ، به آن مُردّف گفته می شود.  مثال:

      ای ساربان آهسته را ن ، کارام جانم می رود        وان دل که با خود داشتم ، با دلستانم می رود

2- قافیه : به واژه هایی که در پایان مصراع ها می آید و یک یا چند حرف آخر آن ها مشتــرک  می باشـد. در بیتی که ردیف وجود داشته باشد ، کلمات قافیه قبل از آن می آیند و در بیتی که ردیف نداشته باشد کلمات قافیه در پایان بیت می آیند. آوردن قافیه درابیات  شعر اجباری است.  

 مثال :    سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند             همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند

             دل مــن همــی داد گفتـــی گــــوایــــی               کــه بـاشــد مــرا ازتو روزی جدایی


- تشبیه : تشبیه ادّعای همسانی است . اگردو یا چند پدیده را که به نوعی ویژگی ها و صفات مشتـــرکی داشته باشند به همدیگر مانند کنیم ،از آرایه ی تشبیه استفاده کرده ایم . تشبیه یکی از پر کاربردترین آرایه های ادبی می باشد.

هر تشبیه از چهار رکن تشکیل می یابد. ارکان تشبیه عبارتند از :

-          مشبّه : چیزی ادّعای تشبیه در آن می شود ، یعنی کلمه ای را که می خواهیم مورد تشبیه قرار دهیم.

-          مشبّه به: کلمه ای است که مشبه را به آن تشبیه می کنیم . و از نظر داشتن صفات از مشبه برتر است.

-          ادات تشبیه: کلماتی که به وسیله آن ها به وجود تشبیه در جمله پی می بریم . از قبیل: مثل ، مانند، چو، شبیه، و ...

-          وجه شبه : صفات  و ویژگی های مشترک بین مشبه و مشبه به را می گویند.

   نکته : مشبه و مشبه به را طرفین تشبیه  می گویند  که باید در تمام تشبیه ها حضــور داشته باشند ، امّا ادات تشبیــــه و وجه شبــه

  می توانند از تشبیه حذف شوند.

   مثال :  دانا چو طبله ی عطّار است ، خاموش و هنر نمای    

دانا ( مشبه) طبله ی عطّار ( مشبه به) چو ( ادات تشبیه) خاموش وهنر   نمای  ( وجه شبه )  

  مثا ل دیگر:     تو  همچون  گل  ز خندیدن لبت با هم نمی آید       روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینم  

                          مشبه  ادات    مشبه به             وجه شبه


مراعات نظیر ( تناسب )

اگر گوینده در کلام خویش مجموعه ای از کلمات را بیاورد که به نوعی با هم تناسب و ارتباط داشته باشند ، آن را مراعات نظیر گویند .

نکته : تناسب میان کلمات می تواند از نظر جنس ، نوع ، مکان ، زمان ، همراهی و باشد .

نکته : بیشترین کاربرد مراعات نظیر در شعر است اما گاهی در نثر هم دیده می شود .

مثال : رَوَد شــاخ گـل در بر نیلوفر   بـرقصــد به صـد نـاز، گلنـار ها

( شاخ ، گل ، نیلوفر و گلنار ــــ مراعات نظیر )

نکته : آرایه های مراعات نظیر ممکن است بین دو کلمه یا بیشتر اتفاق بیفتد .

تضاد ( طباق )

آوردن دو کلمه ی متضاد در سخن به گونه ای که سبب زیبایی کلام گردد .

نکته : تضاد هم در شعر و هم در نثر بکار می رود .

مثال : صبح1 امید که بُد معتکف پرده ی غیب2          گو بـرون2 آی که کـار شب1 تار آخر شد

(صبح و شب)   (غیب و برون)

نکته : فعل ها نیز می توانند آرایه تضاد را به وجود آورند .

مثال : پروردگارا ! از خصلت طمع که دنائت آورَد و آبرو ببَرد .


تلمیح

آن است که گویند در ضمن کلام خویش به آیه ، حدیث ، داستان ، واقعه ی تاریخی ، اسطوری و افسانه ای اشاره داشته باشد .

مثال : آسمـان بار امانت نتوانست کشید قـرعه ی فـال به نـام من دیوانه زدن

توضیح : اشاره به آیه ی « انا عرضنا الامانه علی السموات و الارض . »

تضمین

آن است که شاعر یا نویسنده در میان کلام ( شعر یا نثر ) خود آیه ، حدیث ، مصراع یا بیتی را از شاعر دیگر عیناً بیاورد .

نکته : اگر بیت یا مصراعی از شاعر دیگر به عنوان تضمین بیاورد معمولاً نام آن شاعر به گونه ای ذکر می شود .

نکته : معمولاً عبارت تضمین شده داخل گیومه قرار می گیرد .

هدف از تضمین :

۱- اعتبار بخشیدن به سخن

۲- خلاصه کردن مفاهیم گسترده و طولانی

۳- ضمانت برای اثبات ادعا

مثال : چـه زنـم چو نـای هـردم زنـوای سـاز او دم که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

« همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی بـه پیـام آشنـایی بنـوازد ایـن نـوا را »

توضیح : بیت دوم این شعر را شهریار از حافظ تضمین کرده است .
چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد
«میازار موری که دانه کش است / که جان دارد و جان شیرین خوش است»
که در ابن جا سعدی بیتی از«فردوسی » را تضمین کرده است.

اغراق- مبالغه

آن است که در وصف و ستایش یا ذم و نکوهش کسی یا چیزی افراط و زیاده روی کنند ، چندان که از حد عادت و معمول

 بگذرد .

نکته ۱ : اغراق هم در شعر و هم در نثر کاربرد دارد .

نکته ۲ : اغراق مناسب ترین آرایه برای تصویر کشیدن یک دنیای حماسی است .

نکته ۳ : زیبایی اغـراق در این است که غیـر ممکن را طـوری ادا می کنـد که ممکن و درست به نظر می رسد .

مثال :               شـود کوه آهـن چو دریای آب              اگـر بشنـود نـام افـراسیـاب

ایهام

ایهام در لغت به معنای درشک و گمان افکندن است اما در اصطلاح علم بدیع ، آوردن واژه ای است با حداقل دو معنی مناسب کلام یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن باشد و معمولاً مقصود شاعر معنی دور آن است و گاهی نیز هر دو معنی مورد نظر می باشد .

نکته ۱ : ایهام نوعی بازی با ذهن است به گونه ای که ذهن را بر سر دوراهی قرار می دهد .

نکته ۲ : انتخاب یکی از دو معنی ایهام در یک لحظه بر ذهن دشوار است و این امر باعث لذت بیشتر خواننده می شود .

نکته ۳ : شرط شناخت ایهام در آن است که خواننده معانی مختلف یک واژه را بداند .

مثال :       حکایت لـب شیرین کلام فرهاد است           شکنج طره ی لیلی مقام مجنون است

توضیح : واژه « شیرین » دو معنی دارد : ۱- خوشمزه و گوارا ۲- نام دختر مورد علاقه  فرهاد

تمثیل

آن است که شاعر یا نویسنده به تناسب سخـن خـویش ، حکایـت ، داستـان یا نمونه و مثالی را ذکر می کند تا از این طریق ، مفاهیم و نظریات خود را به خواننده یا شنونده منتقل نماید و آنچه در این میان مهم است نتیجه ی تمثیل می باشد که می تواند سرمشقی برای موارد متفاوت باشد .

نکته : در این داستان ها و حکایات ( تمثیل ها ) هر یک از حیوانات یا اشیا و جمادات نماد و نشانه ی چیزی هستند .

مثلاً در درس عبرت از کتاب سال اوّل شیر نماد حق و قدرت مطلق ، گرگ نماد انسان های خود بین و گستاخ و روباه نماد انسان های عبرت پذیر و تسلیم شده می باشند .کنایه

کنایه در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است و در اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی دور و نزدیک است . که معنی نزدیک آن مورد نظر نیست اما گوینده جمله را چنان ترکیب می کند و به کار می برد که ذهن شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل می شود.

نکته: در کنایه الفاظ همه خقیقی اند اما مقصود گوینده معنای حقیقی و ظاهری آن نیست.

نکته: کنایه معمولا در یک جمله یا یک ترکیب به کار می رود .

مثال ۱ : هنوز از دهن بوی شیر آیدش.

توضیح: کنایه از این که هنوز بچه است و بارز ترین نشانه ی بچگی همان شیر خوردن است .

مثال ۲ : که رهام را جام باده است جفت.

توضیح :کنایه از این که رهام عیاش و خوشگذران است و مرد جنگ نیست.

مثال ۳: بباید زدن سنگ را بر سبوی.

توضیح: سنگ را بر سبو زدن کنایه از آزمایش و امتحان کردن است.

عباراتی نظیر : دست و پا کردن ، روی کسی را به زمین انداختن ، شکم را صابون زدن ، بند از بند گشودن ، زبان در کشیدن ، عنان گران کردن ، دهان دوختن ، پای در دامن آوردن ، سر زخاک بر آوردن ، دست ندادن ، دست به سیاه و سفید نزدن ، دست روی دست گذاشتن و همه کنایه هستند.


سجـــع:   هر گاه دو واژه از نظر واج یا واج های پایانی یکسان باشند ، سجع گویند. آرایه ی سجع در کلامی دیده می شود که حداقل دو جمله باشد . این آرایه مربوط به نثر می باشد و چنین نثر ی را نثر مسجّـــع می نامنــد. به عبارتی دیگر کلمات هم قافیه را درنثر سجع  می گوییم . مثال : 

آن چه نپاید ، دلبستگی را نشاید.

الهی! اگر بهشت چون چشم و چراغ است ، بی دیدار تو درد و داغ است .

توانگری به هنر است نه به مال  و بزرگی به عقل است نه به سال.

هر نفسی که فرو می رود مُمِد حیات است و چون بر می اید مُفرّح ذات.

نیکبخت آن که خورد و کِشت وبد بخت آن که مُرد و هِشت.


  تناقص  (پارادوکس )

اگر دو مفهوم متضاد را به هم  نسبت دهیم یا آن دو را با هم جمع کنیم،  آرایه ی تناقص شکل می گیرد. آشتی دادن دو متناقص  را پارادوکس (متناقض نما) گویند.
نمونه :

" جیب هایم  پر از خالی است " که برای عمق بخشیدن به سخن، دو صفت متضاد «پر» و «خالی» را با هم  به کار برده ایم.

حاضر غایب، فریادسکوت و گشنه پلو  نمونه های دیگری از آرایه ی متناقض  است.
نمونه ها ی بیش تر:

-  جامه اش شولای عریانی است. (اخوان ثالث ) شولا (نوعی جامه ) که با صفت عریانی همراه شده است.
-  از تهی سرشار، جویبار لحظه ها جاری است. (اخوان ثالث) تهی  و سرشار دو صفت متضاد است.
-  دولت فقر خدایا به من ارزانی دار /  کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است (حافظ)
   دولت یعنی خوشبختی و ثروت، که متضاد فقر است.
-  ز کوی یار می آید نسیم باد  نوروزی /  از این باد ار مددجویی، چراغ دل بر افروزی  (حافظ)
    بر افروختن چراغ به باد نسبت داده شده است که خود عاملی است برای خاموش شدن چراغ
طنز یعنی گریه کردن قاه قاه / طنز یعنی خنده ی پر اشک و آه

شخصیت بخشی

هرگاه با نسبت دادن عمل، حالت و یا صفت انسانی به یک پدیده (غیرانسانی ) به آن جلوه ای انسانی ببخشیم،

آرایه ی تشخص پدید می آید.

 دست در دامن مولا زد در       که علی  بگذر و ازما نگذر

غنچه با دل گرفته گفت : زندگی ، لب زخنده بستن است.

-عکس (قلب) :

هرگاه در یک بیت یا عبارت، میان دو مورد پیوندی برقرارکنیم و سپس در بخش دیگری جای آن دو را با هم عوض کنیم

و یا هرگاه نویسنده با جا به جا کردن اجزای ترکیب های وصفی و اضافی، ترکیب ها ی تازه پدید آورد.
نمونه:
-  حافظ  مظهر روح اعتدال و اعتدال روح اقوام ایرانی است .
-  برهنگی فرهنگی و فرهنگ برهنگی
-  بسیار اندک اند کسانی که هم حرف خوب می زنند و هم خوب حرف می زنند.

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

لوزی

تاریخ:شنبه 24 بهمن 1394-04:02 ب.ظ

حجم های هندسی


سطح و حجم


لوزی

محیط =یک ضلع*4Rhombus

Rhombus Formula

Area of a Rhombus Formula

مساحت لوزی   =


قطر بزرگ * قطر کوچک

2

مثال: مساحت ومحیط لوزی به قطرهای 30 و16 سانتیمتر وطول ضلع 17 سانتیمتر را حساب کنید

Area of a Rhombus

P = 4 · 17 = 68 cmمحیط


مساحت لوزی    سانتیمتر مربع                    240=


16* 30

2


لوزی

Rhomboid

P = 2 · (a + b)  محیط

A = b · h

مثال:مساحت ومحیط لوزی  به شکل زیرچقدر؟ اگر طول ضلع 4.5 سانتیمتر و ارتفاع 4 سانتیمتر


Rhomboid

محیط   P = 2 · (4.5 + 4) = 17 cm

 مساحت  A = 4 · 4 = 16 cm2


d1=قطرکوچک 1
d2= قطربزرگ2

 مساحت  (لوزی)

ّّ                  A=1/2dd2

مساحت لوزی= نصف حاصلضرب قطر کوچک وقطربزرگ


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

قطرمکعب مکعب مستطیل

تاریخ:شنبه 24 بهمن 1394-02:49 ب.ظ

حجم وسطح جانبی وکل مکعب


حجم وسطح جانبی وکل مکعب مستطیلImage result for ‫قطر مکعب‬‎      Image result for ‫قطر مکعب‬‎   Image result for ‫قطر مکعب‬‎
  در شکل سمت راس قطر مکعب از راس A   به راس  ' c  وصل شده 
ودر شکل وسط
از راس A   به راس  D  وصل شده
قطر مکعب = پاره خطی که دو راس مقابل را به هم وصل کند. که 4 قطر دارد:
 فرمول قطر مکعب =اگر طول هرضلع aباشد:
     قطر    =  3 a
اگر قطر مکعبی   
3 باشد مساحت کل چقدر؟
حل:

6     =  3 a
3 ÷   6   =a
2     =    a طول ضلع

مساحت کل= 6a2 
     12=  
2 ×   2 √× 6
 - اگر قطر مکعب 8 سانتیمتر باشد مساحت کل چقدر؟
راه حل=   
طول هرضلع aباشد:
قطر    =  3 a    پس :   علامت /  خط کسری 
8    =  3 a =                       ضلع   =  3 ÷8    یا 
3 /8         

مساحت کل = ضلع × ضلع×6= 

3 ÷8   ) ×
3 ÷8   )×6=32

مساحت جانبی=ضلع×ضلع×4

3 ÷8   ) ×3 ÷8   )×4=256/3
اگر طول ابعاد مکعب مستطیل    a ,b,c باشد.

فرمول قطر مکعب مستطیل=
   a2+b2+c2  √=


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

پیام انقلاب

تاریخ:جمعه 23 بهمن 1394-10:42 ق.ظ

در تصویر زیر جانباز جنگ تحمیلی را ملاحظه می کنید که در راهپیمایی امسال22 بهمن 1394 شرکت کرده با کپسول اکسیژنش و عکسش بعنوان بهترین عکس انتخاب گردید


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تعداد شمارنده -مجموع معکوس شمارنده ها

تاریخ:جمعه 23 بهمن 1394-07:21 ق.ظ


تعداد شمارنده ها

اول عدد را تجزیه می کنیم وتوانها را... ،m  ، n  ، p  ,می نامیم وبه توانها یک واحد اضافه کن  بعد درهم ضرب کن
                                    ... ×    A= am×bn×cp

                                       ...×(   A=(m+1)(n+1)(p+1
مثال: تعداد شمارنده عدد135 را مشخص کنید :
                                                    135=51×33     در فرمول    8=4×2=(1+3)(1+1)    
تعداد شمارنده135=8تا


مجموع شمارنده ها =اول عدد را تجزیه می کنیم وتوانها را... ،m  ، n  ، p  ,می نامیم 
              ... ×    A= am×bn×cp
                         
بعد از فرمول زیر استفاده کن
 ... ×  

cp+1  -1

c-1

  =  

bn+1  -1

b-1

  × 

am+1  -1

a-1


مثال:  مجموع   شمارنده  های  عدد135 را مشخص کنید :
                                                    135=51×33

مجموع شمارنده ها را با  فرمول حساب می کنیم.  =  

1-  51+1

5-1

  × 

1-  33+1

3-1


                    240  =

24

4

  × 

80

2مجموع شمارنده ها =240حاصل جمع   معکوس مجموع شمارنده ها =


                    = 135 ÷  240 =

مجموع شمارنده ها

خود عدد

  =  مجموع معکوس شمارنده ها

حاصل ضرب   شمارنده ها =
 اول تجزیه اعداد  سپس تعداد شمارنده ها را حساب کن و  عدد را به توان نصف شمارنده ها برسانتعداد شمارنده135=8تا

4=2÷8
 
A4        = 1354
تعداد شمارنده های مرکب:
 تعداد شمارنده های مرکب:   =تعداد کل شمارنده ها - تعداد شمارنده های اول-1


تعداد شمارنده های مرکب عدد57×79 ×35

تعداد کل شمارنده= (7+1)× (9+1) × (5+1)=480
تعداد شمارنه اول= 3 تا
480-1-3=476

تعداد کل شمارنده ها - تعداد شمارنده های اول-1
علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

داستان خیر وشر درس پنجم فارسی ششم

تاریخ:پنجشنبه 22 بهمن 1394-07:10 ق.ظداستان خیر وشر درس پنجم فارسی ششم

آن چه می خوانید بازنویسی داستان «خیر و شر» از هفت پیکر نظامی است که از کتاب «داستان های دل انگیز ادبیات فارسی»نوشته ی «دکتر زهرا کیا»- با اندکتصرف برگرفته شده است.اینداستان بیان کننده ی کشاکش همیشگی نیکی و بدی و حاکمیت خوبی هاست و

نشانگر این حقیقت است که نیک اندیشی سرانجامش رستگاری است و بدسگالی به تباهی می انجامد.

داستان خیرو شر

دو رفیق بودند به نام«خیر»و«شر».روزی آهنگ سفر کردند.هر یک توشه ی راه و مشکی پرآب با خود برداشتن دو رفتن دتا به بیابانی رسیدند که از گرما چون تنوری تافته بود و آهن در آن از تابش خورشید نرم می شد.خیر که بی خبر از این بیابان سوزان ،آب های خود را تا قطره ی آخر،آشامیده بود تشنه ماند اما چون از بدذاتی رفیق خود خبر داشت،دم نمی زد؛ تا جایی که از تشنگی بی تاب شد و دیده اش تار گشت.

سرانجام دو لعل گران بهایی را که با خود داشت،در برابر جرعه ای آب به شر واگذاشت.شر به سبب خبث طینت آن را نپذیرفت وگفت:از تو فریب نخواخم خورد.اکنون که تشنه ای لعل می بخشی و چون به شهر رسیدیم آن را باز می ستانی.چیزی به من ببخش که هرگز نتوانی آن را پس بگیری.

خیر پرسید:منظورت چیست؟

گفت:چشم هایت را به من بفروش.

خیر گفت:از خدا شرم نداری که چنین چیزی از من می خواهی؟ بیا و لعل ها را بستان و جرعه ای آب به من بده.

حالی آن لعل آبدار گشاد                               پیش آن ریگ آبدار نهاد

گفت مردم زتشنگی دریاب                            آتشم را بکش به لختی آب

شربتی آب از آن زلال چو نوش                     ا به همت ببخش یا بفروش

هر چه خیر التماس کرد،سود نبخشید وچون از تشنگی جانش به لب رسید،تسلیم گشت و:

گفت برخیز تیغ و دشنه بیار                          شربتی آب سوی تشنه بیار

دیده ی آتشین من برکش                               و آتشم را بکش به آبی خوش

شر که آن دید،دشنه باز گشاد                         پیش آن خاک تشنه رفت چوباد

در چراغ دو چشم او زد تیغ                          نامدش کشتن چراغ دریغ

چشم تشنه چوکرده بود تباه                            آب ناداده کرد همت راه

جامه و رخت وگوهرش برداشت                     مرد بی دیده را تهی بگذاشت

چوپان توانگری که گوسفندان بسیار داشت،با خانواده ی خود از بیابان ها می گذشت و هر جا آب و گیاهی می دید،دو هفته ای می ماند و پس از آن گله را برای چرا به جای دیگر می برد.از قضا آن روزها گذارش به آن بیابان افتاد.دختر چوپان به جست و جوی آب روان شد و به چشمه ای دور از راه برخورد .کوزه ای ازآب پر کرد و همین که خواست به خانه بازگردد،از دور ناله ای شنید.براثر ناله رفت.ناگهان جوانی را دید نابینا که بر خاک افتاده است و از درد و تشنگی می نالد و خدا را می خواند.پیش رفت .و از آن آب خنک چندان به او داد تا جان گرفت وچشم های کنده ی او را که هنوز گرم بود،برجای خود گذاشت و آن را محکم بست .پس از آن جوان را با خود به خانه برد و غذا و جای مناسبی برایش آماده کرد.

شبانگاه که چوپان به خانه بازآمد،جوانی مجروح و بیهوش را در بستر یافت و چون دانست که دیدگانش از نابینایی بسته است،به دختر گفت:درخت کهنی در این حوالی است که دارای دو شاخه ی بلند است.برگ یکی از شاخه ها برای درمان چشم نابیناست و برگ شاخه ی دیگر موجب شفای صرعیان.دختر از پدر کمک خواست تا چشم جوان را درمان کند.پدر بی درنگ مشتی برگ به خانه آورد و به دختر سپرد.دختر آنها را کوبید و فشرد و آبش را در چشم بیمار چکاند.جوان ساعتی از درد بی تاب شد و پس از آن به خواب رفت.

پنج روز چشم خیر بسته ماند و او بی حرکت ئر بستر آرمید.چ.ن روز پنجم آن را گشودند:

چشم از دست رفته گشت درست                      شد بعینه چنان که بود نخست

خیر همین که بینایی خود را باز یافت به سجده افتاد و خدا را شکر گفتو از دختر و پدر مهربان او نیز  سپاس گزاری کرد.اهل خانه هم شاد گشتند.پس از آن خیر هر روز با چوپان به صحرا می رفت ودر گله داری به اوکمک می کرد و بر اثر خدمت ودرست کاری هر زور نزد پدر و دختر عزیزتر می شد.

چون مدتی گذشت ،خیر به دختر علاقه مند شد؛ زیرا  که وی جان خود را به دست او باز یافته بود و پیوسته نیز از لطف ومحبت او برخوردار می شد اما با خود می اندیشید که این چوپان توانگر با این همه مال ومنال هرگز دختر خود را به مفلسی چون او نخواهد داد و چگونه می تواند،بی،هیچ اندوخته ومال ،دختری را بدین جمال وکمال به دست بیاورد.سرانجام عزم سفر کرد تا بیش از این دل به دختر نبندد.

شبانگاه قصد سفر با با چوپان در میان گذاشت وگفت:نور چشمم از توست و دل و جان بازیافته ی تو.      از خوان توبسی خوردم و از غریب نوازی تو بسی آسودم.از من چنان که باید سپاس گزاری                 بر نمی آید،مگر آنکه خدا حق تو را ادا کند.گر چه از دوری تو رنجور و غمگین خواهم شد،اما دیر گاهی است که از ولایت خویش دور افتاده ام:اجازه می خواهم که فردا بامداد به سوی خانه ی خود عزیمت کنم.

چوپان از این خبر سخت اندوهگین شد و گفت :ای جوان ،کجا می روی؟می ترسم که باز گرفتار رفیقی چون پر بشوی ؛ همین جا در ناز و نعمت بمان.

جز یکی دختر عزیز مرا          نیست و بسیار هست چیز مرا

گر نهی دل به ما و دختر ما                 هستی از جان عزیزتر بر ما

بر چنین دختری به آزادی                   اختیارت کنم به دامادی

و آن چه دارم ز گوسفند و شتر             دهمت تا ز مایه گردی پر

خیر که این خبر را شنید،شادمان شد و از سفر چشم پوشید.فردای آن روز جشنی برپا کردند و چوپان دختر خود را به خیر داد.خیر پس از رنج بسیار به خوش بختی و کام یابی رسید.

پس از چندی چوپان با خانواده ی خود از آن جایگاه کوچ کرد.خیر پیش از حرکت به سوی درختی که شفابخش چشم های او بود رفت و دو انبان از برگ های آن یکی برای علاج صرعیان و دیگری برای درمان نابینایان- پر کرد و با خود برداشت و همگی به راه افتاند.

خانواده ی چوپان راه درازی را پیمود تا به شهر رسید.از قضا دختر پادشاه آن شهر به بیماری صرع مبتلا بود و هیچ پزشکی از عهده ی درمان او برنمی آمد.پادشاه شرط کرده بود که دختر را به آن کس بدهد که دردش را علاج کند و سر آنکس را که جمال دختر را ببیند و چاره ی دردش نکند،از تن جدا کند.هزاران کس از آشنا و بیگانه در آرزوی مقام و شوکت ،همه سر خویش به باد دادند.

خیر با شنیدن این خبر کسی را نزد شاه فرستاد و گفت که علاج دختر در دست اوست و بی آن که طمعی داشته باشد،برای رضای خدا در این راه می کوشد.شاه با میل پذیرفت و گفت:«عاقبت خیر باد چون نامت».سپس او را با یکی از نزدیکان به سرای دختر فرستاد.

خیر دختر را دید که بسیار آشفته و بی آرام است.نه شب خواب و نه روز آران دارد.بی درنگ مقداری از آن برگ ها را که همراه داشت،سایید و با آن شربتی ساخت و به دختر خوراند.همین که دختر آن شربت را خورد از آشفتگی بیرون آمد و به خواب خوشی فرو رفت.پس از سه روز بیدار شد و غذا طلبید.شاه که این مژده را شنید بی درنگ نزد دختر رفت و از دیدن او،که آرامش یافته و با میل غذع خورده بود،بسیار شاد شد.پس به دنبال خیر فرستاد و به او خلعت و زر و گوهر فراوان بخشید.

از قضا وزیر شاه نیز دختری  زیبا داشت که بیماری آبله دیدگانش را تباه ساخته بود.از خیر خواست که چشم دخترش را درمان کند.خیر با داروی شفابخش خود چشم آن دختر زیبا را بینا کرد.پس از آن خیر از نزدیکان شاه شد و هر روز بر جاهش افزوده می گشت تا آن که پس از مرگ شاه بر تخت شاهی نشست.اتفاقاً روزی با همراهان برای گردش به باغی می رفت،در راه شر را دید،او را شناخت و فرمان داد که در حال فراغت او را به نزدش برند.چوپان ،که از ملازمان او بود،شمشیر به دست،شر را نزد شاه برد.شاه نامش را پرسید.گفت:نامم«بشر»است.

شاه گفت:نام حقیقی خود را بگوی.

گفت:نام دیگری ندارم.

شاه گفت:نامت شر است.تو آن نیستی که چشم آن تشنه را برای جرعه ای آب بیرون آوردی و گوهرش ربودی و آب نداده با جگر سوخته در بیابان تنهایش گذاردی؟اکنون بدان که:

منم آن تشنه ی گهر برده بخت من زنده و بخت تو مرده

تو مرا کشتی و خدای نکشت      مقبل آن کز خدای گیرد پشت

دولتم چون خدا پناهی داد          اینکم تاج و تخت شاهی داد

وای برجان توکه بدگهری         جان بری کرده ای و جان نبری

شر چون در او نگریست،وی را شناخت و خود را به زمین انداخت و:

گفت زنهار اگر چه بد کردم       در بد من مبین که خود کردم

نام من شر است و نام تو خیر.پس من اگر مناسب نام خود بدی کرده ام ،تو نیز مناسب نام خود نیکی کن.

خیر او را بخشید و آزاد کرد اما چوپان که داستان خبث طینت او را از دهان خیر شنیده بود و می دانست که وجود او پیوسته موجب رنج دیگران خواهد شد،با شمشیر سرش را از تن جدا کرد.

گفت اگر خیر هست خیراندیش   تو شری ،جز شرت نیاید پیش

در تنش جست و یافت آن دوگهر           تعبیه کرده در میان کمر

آمد آورد پیش خیر فراز                     گفت گوهر به گوهر آمد بازعلم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

ذوزنقه

تاریخ:سه شنبه 20 بهمن 1394-05:30 ب.ظذوزنقه

چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی دارد.

انواع ذوزنقه

ذوزنقه راست

ذوزنقه راست دو زاویه راست دارد.

.

Right Trapezoid

ذوزنقه متساوی الساقین:

دو ساق مساویی هستند اما موازی نیستند. و دوضلع موازی دارد.


Isosceles Trapezoid

ذوزنقه مختلف الاضلاع

هیچ کدام از ضلعها با هم مساوی نیستند. وزاویه هاهم مساوی نیستند.

Scalene Trapezoid


مساحت ذوزنقه

مجموع دو قاعده × ارتفاع÷2.

Area of a Trapezoid  =  

(B+b)×h

 2

 =Aمیتوان مساحت ذوزنقه راست را دو قسمت مستطیل ومثلث  کرد وتر مثلث را
از را ه قضیه فیثاغورث حساب کرد 

Oblique Side of the Right Trapezoid
  که    قاعده مثلث است b و  Bدو قاعده ذوزنقه    n=B-b

Oblique Side of a Right Trapezoid

         h2+n2  √=  ,وتر  

Oblique Side of the Right Trapezoid Formula

ارتفاع ذوزنقه متساوی الساقین
Isosceles Trapezoid Height


  =  

B - b

 2

 =n


Height of an Isosceles Trapezoid Formula

        l-  n2  √=  ,ارتفاع  

مثال

مساحت ذوزنقه را حساب کن که ساق 5 سانتیمتر و قاعده کوچک وبزرگ 4 و10 سانتیمتر

وارتفاع 4 سانتیمتر:

Isosceles Trapezoid
  28 سانتیمتر مربع=  

10+40) × 4

 2

 =A


ساق مورب  ذوزنقه راست  را حساب کن که   قاعده  8  سانتیمتر وارتفاع 6 سانتیمتر

و قاعده مثلث کناری 2 سانتیمتر:

Right Trapezoid
        h2+n2  √=  ,وتر  


       6-  22  √=  وتر

Trapezoid Operations

   6.32 سانتیمتر= وتر

ارتفاع ذوزنقه متساوی الساقین که ساق 5 سانتیمتر و طول دو قاعده 4 و10 سانتیمتر:

Isosceles Trapezoid


       2 3   -   h2 = 52

      16 = ارتفاع


سانتیمتر  4= ارتفاع

محیط ذوزنقه متساوی الساقین110 سانتیمتر که  طول دو قاعده 04 و30 سانتیمتر

مساحت و طول ساق چقدر؟:

Isosceles Trapezoid

2L+30 +40=110

    

طول ساق  سانتیمترL=20


     5-  202  √=  ارتفاع


سانتیمتر  19.36= ارتفاع  677.77 سانتیمتر مربع
 
677.77 =  

30+40) × 19.36

 2

 =A

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مثلث قائم الزاویه-راست

تاریخ:سه شنبه 20 بهمن 1394-05:05 ب.ظ

مثلث مختلف الاضلاع

مثلثات 3 ضلع مثلث ض ض ض


مثلث متساوی الساقین

مثلث متساوی الاضلاع


مثلث قائم الزاویه

یک زاویه راست دارد (90º)ودوزاویه حاده یا تند .

Right Triangle

ساقها یا ارتفاع وقاعده

 که کوتاهتر از ضلع سوم هستند و دو راس قائمه به هم برخورد کردند.

وتر : ضلع مقابل زاویه راس را وتر گوییم وبزرگترین ضلع این نوع مثلث است.مساحت مثلث قائم الزاویه  = قاعده×ارتفاع÷2                                                                                   


b×c

2

A

Right Triangle


1-نظریه فیثاغورث:

:با کمک قضیه فیثاغورث وتر  را حساب می کنیم:
       c2+b2=a2


2- ویا ارتفاع راس قائمه را بر وتر رسم کردیم

Elements of a Right Triangle

               b2=a*m          

b

m

  = 

  a

b


               c2=a*n          

c

n

  = 

  a

c


3-

Elements of a Right Triangle


               h2=n*m          

h

n

  = 

  m

h


مثال:  در شکل زیر وتر  مثلث قائم الزاویه =30 سانتیمتر و ضلع کوچک مجاور به ضلع   cمساوی 10.8 اندازه ضلع cچقدر؟


Right Triangle
               c2=30*10.8          

10.8

c

  = 

  c

30

                        18 سانتیمتر =30*10.8 =   c                                 

 مثال : باتوجه به شکل  با رسم ارتفاع راس قائمه وتر دوقسمت شده که هر قسمت 4 و9 سانتیمتر  است ارتفاع چقدر؟


Right Triangle
               h2=36          

h

4

  = 

  9

h

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تعداد وجه یال راس

تاریخ:دوشنبه 19 بهمن 1394-07:21 ب.ظ


تعداد پهلو=n

یال=پاره خطهایی که یک راس را به راس دیگر متضل کند .یا محل برخورد دو وجه
 تعداد بال= 3× تعداد پهلو=3n
 راس =یعنی نقطه ای که دو یا چند خط مستقیم به هم برخورد کنند.(گوشه) گویند.
 تعدادراس =2× تعدادپهلو=2n
 وجه
   = یک سطح  که یک چندوجهی را به وجود اورد ،را وجه گویند
تعدادوجه = 2  +  تعداد پهلو = 2+n
 مثال :حجمی که 12 وجه دارد ..........................راس و......................یال دارد
درفرمول جایگزین کرده
12وجه =2+ تعداد پهلو           تعداد پهلو=10
تعدادراس =2×تعدادپهلو=2×10=20 راس
تعداد یال= 3×پهلوها= 3×10=30 یال

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

استوانه

تاریخ:دوشنبه 19 بهمن 1394-07:12 ب.ظπ=عددپی=3.14

استوانه حجم  استوانه=مساحت قاعده×ارتفاع = π r²h
سطح جانبی استوانه =محیط دایره×ارتفاع= 2π rh
مساحت کف یا قاعده( دایره) = π r²
سطح کل استوانه=سطح جانبی+مساحت2قاعده
 = 2π rh + 2π r²
1-استوانه  به ارتفاع16 واحد وقطر کف=12واحد
 حجم وسطح کل:
ما دراین مسئله به شعاع نیاز داریم.
 

    

a.  حجم چقدر؟                             .

b.  سطح کل چقدر؟.

c. اگر این استوانه فقط لوله  دوطرف باز باشد  مساحت لوله چقدر؟?                     

a.  وقتی به شعاع نیاز داریم باید اول مطمئن شویم ,  پس قطر را نصف کنید.  12" نصف شد (شعاع = 6").

حجم استوانه =مساحت دایره ×ارتفاع

v=  πr2h=62×π×16
v=1808.64واحدمکعب
b.  سطح کل استوانه=سطح جانبی+2برابرمساحت دایره

زیرا کف وبالای  استوانه دودایره هست.

سطح جانبی استوانه = محیط دایره ×ارتفاع

سطح جانبی=3.14×6×2×16 =602.88

مساحت کف=3.14×6×6=113.04

سطج کلSA=2πrh+2πr2

سطح کل =113.04×2+602.88

توجه مساحت لوله همان مساحت جانبی است.=602.88


2. توجه به گسترده استوانه وتصوری ازاستوانه. با تقریب کمتراز0.01

به گسترده استوانه که نگاه کنید یک مستطیلABCD می بینید ودودایره. هریک به شعاع3.1  سانتیمتر

a. عرض مستطیل=ارتفاع AB =  12"


AD=طول مستطیل =محیط دایره

محیط دایره= AD= 2πr 

محیط=2×3.1×3.14=19.468=19.47

c. سطح کل=سطح جانبی+مساحت دو دایره

مساحت دایره=πr2

3.14×3.1×3.1=30.1754=30.18

سطج کلSA=2πrh+2πr2

 294.04=( 30.18×2 )+(19.47×12)
= 294.04 سانتیمترمربع.

 

a.  پیدا کنید عرض گسترده  AB
b.  پیداکنید طول AD
c.  سطح کل چقدر؟.
مثال


حجم وسطح کل استوانه به ارتفاع 6سانتیمتروقاعده به شعاع 4سانتیمتر چقدر؟.π=3.14

حجم  =  π r²h  =  π × 4² × 6 = 96 π

 =  301.44 cm³

 =  301 cm³ ( تقریب کمتر از 1)
سطح جانبی =محیط دایره ×ارتفاع
 =  2π rh  =  2 × π × 4 × 6

 =  48π

 =  150.72 cm²
مساحت یک قاعده (دایره
 =  π r²  =  π × 4²

 =  16π

 =  50.04 cm²
مساحت کل استوانه=سطح جانبی+مساحت 2قاعده
 =  150.72 + (2 × 50.04)

 =  250.80 cm²

 =  251 cm² (تقریب کمتر از1)

توجه : اگر بدون محاسبه عدد پی( π  ) با شد می توانید فقط16π×2و     48π   را باهم جمع کنید:

48π + (2 × 16π) = 80π = 251. cm²

= 251 cm² (تقریب کمتراز1)علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

مثلث متساوی الاضلاع

تاریخ:یکشنبه 18 بهمن 1394-07:28 ق.ظ


مثلث متساوی الاضلاع: همه زاویه ها مسوی وهریک =60 (60 درجه)Equilateral Triangle
 
هر زاویه=60°

مثلث متساوی الاضلاع:

s =طول هر ضلع

    3 s2      =مساحت با کمک یک ضلع
4                                              


پس: هر زاویه درمثلث متساوی الاضلاع:

Equilateral Triangle

محیط مثلث متساوی الاضلاع:   یک ضلع ×  3                                                                   

p=3×l

Formula for Perimeter of an Equilateral Triangle

مثال:

محیط مثلث متساوی الاضلاع را حساب کنید به ضلع 10 cm.

P = 3 × 10 = 30 cm


ارتفاعمثلث متساوی الاضلاع:                                                         

Height of an Equilateral Triangle

مثلث فیثاغورث

مثلث فیثاغورث2

به لینکها مراجعه کنید

به کمک مثلث فیثاغورث ما می توانیم  ارتفاع  مثلث متساوی الاضلاع را محاسبه کنیم:

تعریف:مثلث را با رسم ارتفاع درمثلث قائم الزاویه می سازیم ضلع  این مثلث را وتر می گویند. بنابراین:درمثلث قائم الزاویه فیثاغورث =

مربع وتر =مجموع مربعات دوضلع دیگرh2 + (1/2l)2 = l2

    3 ×  L   =ارتفاع
          2                                

اثبات:


Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Formula for the Height of an Equilateral Triangle

مثال


ارتفاع مثلث متساوی الاضلاع را حساب کنید به ضلع 10  cm.

Height of an Equilateral Triangle

102=h2+52


 100-25√=h

h=8.66 سانتیمتر                                                                   

            

L=طول هر ضلع                                                

    3 L2      =مساحت با کمک یک ضلع                                                                          
2                                                                                                                            

                                                                          

Formula for the Area of an Equilateral Triangle

مساحت

مساحت مثلث متساوی الاضلاع را حساب کنید به ضلع 10  cm.

    3 L2      =مساحت با کمک یک ضلع                                                                          
4                                                                                                                             

3   √× 102=

4         

=43.30 سانتیمترمربع         


                                                           

محیط مثلث متساوی الاضلاع0.9 دسیمتر وارتفاع=25.95 سانتیمتر باشد.مساحت چقدر؟
Height of an Equilateral Triangle

محیط P = 0.9 dm = 90 cm

L = 90 : 3 = 30 cm(یک ضلع)

مساحتA = (30 · 25.95) : 2 = 389.25 cm²

مثال

مساحت مثلث متساوی الاضلاع به ضلع10 سانتیمتر چقدر؟:

Equilateral Triangle

102=h2+52


 100-25√=h

h=8.66 سانتیمتر= ارتفاع

P = 3 · 10 = 30 cmمحیط


 

43.30 سانتیمتر= مربع

10×8.66

2i

 =Aارتفاع مثلث متساوی الاضلاع

Apothem of an Equilateral Triangle

ضلع مثلث  متساوی الاضلاع محاط شده در دایره:

Formula for the Length of a Side of an Equilateral Triangle

به کمک قضیه فیثاغورث ارتفاع مثلث قائم الزاویه قرمز رنگ را حساب کنیم.:

Equilateral Triangle Operations

Formula for the Apothem of an Equilateral Triangle

مثال


ضلع مثلث  متساوی الاضلاع محاط شده در دایره6 سانتی متر

Apothem of an Equilateral Triangle
ارتفاع مثلث قرمز رنگ چقدر؟


Equilateral Triangle Operations

مرکز ثقل مثلث متساوی الاضلاع


Orthocenter, Centroid, Circumcenter and Incenter of an Equilateral Triangle
 اگر مثلث متساوی الاضلاع در دایره محاط شده باشد ،محل برخورد اتفاعها ونیم سازه ها وعمود منصف ها ی ضلعها در مثلث  در یک نقطه مرکز ثقل مثلث  و مرکز دایره است و که فاصله مرکز تا راس مساوی شعاع دایره

ارتفاع×2

3i

 =r


Formula for the Radius of the Circumcircle

تمرین: مساحت مثلث محاط شده در دایره ای به شعاع 6 سانتیمتر چقدراست؟


Equilateral Triangle Inscribed in a Circle

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

ضلع یک مثلث محاط شده در دایره ای=6 سانتیمتر با توجه به شکل که اندازه هر کمان120 درجه باشد مساحت یک سوم دایره چقدر ( مساحت قسمت هر روبرو کمان


Equilateral Triangle Inscribed in a Circle

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Solution

ضلع مثلث متساوی الاضلاع محاط شده در دایره به شعاع10 سانتیمتر را حساب کن.با توچه به شکل


Equilateral Triangle Inscribed in a Circle

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Solution


مثلث متساوی الاضلاع: همه زاویه ها مسوی وهریک =60 (60 درجه)Equilateral Triangle
 
هر زاویه=60°

مثلث متساوی الاضلاع:

s =طول هر ضلع

    3 s2      =مساحت با کمک یک ضلع
4                                              


پس: هر زاویه درمثلث متساوی الاضلاع:

Equilateral Triangle

محیط مثلث متساوی الاضلاع:   یک ضلع ×  3                                                                   

p=3×l

Formula for Perimeter of an Equilateral Triangle

مثال:

محیط مثلث متساوی الاضلاع را حساب کنید به ضلع 10 cm.

P = 3 × 10 = 30 cm


ارتفاعمثلث متساوی الاضلاع:                                                         

Height of an Equilateral Triangle

مثلث فیثاغورث

مثلث فیثاغورث2

به لینکها مراجعه کنید

به کمک مثلث فیثاغورث ما می توانیم  ارتفاع  مثلث متساوی الاضلاع را محاسبه کنیم:

تعریف:مثلث را با رسم ارتفاع درمثلث قائم الزاویه می سازیم ضلع  این مثلث را وتر می گویند. بنابراین:درمثلث قائم الزاویه فیثاغورث =

مربع وتر =مجموع مربعات دوضلع دیگرh2 + (1/2l)2 = l2

    3 ×  L   =ارتفاع
          2                                

اثبات:


Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Formula for the Height of an Equilateral Triangle

مثال


ارتفاع مثلث متساوی الاضلاع را حساب کنید به ضلع 10  cm.

Height of an Equilateral Triangle

102=h2+52


 100-25√=h

h=8.66 سانتیمتر                                                                   

            

L=طول هر ضلع                                                

    3 L2      =مساحت با کمک یک ضلع                                                                          
2                                                                                                                            

                                                                          

Formula for the Area of an Equilateral Triangle

مساحت

مساحت مثلث متساوی الاضلاع را حساب کنید به ضلع 10  cm.

    3 L2      =مساحت با کمک یک ضلع (L )                                                                         
4                                                                                                                             

3   √× 102=

4         

=43.30 سانتیمترمربع         


                                                           

محیط مثلث متساوی الاضلاع0.9 دسیمتر وارتفاع=25.95 سانتیمتر باشد.مساحت چقدر؟
Height of an Equilateral Triangle

محیط P = 0.9 dm = 90 cm

L = 90 ÷ 3 = 30 cm(یک ضلع)

مساحتA = (30 × 25.95)÷ 2 = 389.25 cm²

مثال

مساحت مثلث متساوی الاضلاع به ضلع10 سانتیمتر چقدر؟:

Equilateral Triangle

102=h2+52


 100-25√=h

h=8.66 سانتیمتر= ارتفاع

P = 3 · 10 = 30 cmمحیط


 

43.30 سانتیمتر= مربع

10×8.66

2i

 =Aارتفاع مثلث متساوی الاضلاع

Apothem of an Equilateral Triangle

ضلع مثلث  متساوی الاضلاع محاط شده در دایره:

Formula for the Length of a Side of an Equilateral Triangle

به کمک قضیه فیثاغورث ارتفاع مثلث قائم الزاویه قرمز رنگ را حساب کنیم.:

Equilateral Triangle Operations

Formula for the Apothem of an Equilateral Triangle

مثال


ضلع مثلث  متساوی الاضلاع محاط شده در دایره6 سانتی متر

Apothem of an Equilateral Triangle
ارتفاع مثلث قرمز رنگ چقدر؟


Equilateral Triangle Operations

مرکز ثقل مثلث متساوی الاضلاع


Orthocenter, Centroid, Circumcenter and Incenter of an Equilateral Triangle
 اگر مثلث متساوی الاضلاع در دایره محاط شده باشد ،محل برخورد اتفاعها ونیم سازه ها وعمود منصف ها ی ضلعها در مثلث  در یک نقطه مرکز ثقل مثلث  و مرکز دایره است و که فاصله مرکز تا راس مساوی شعاع دایره

ارتفاع×2

3i

 =r


Formula for the Radius of the Circumcircle

تمرین: مساحت مثلث محاط شده در دایره ای به شعاع 6 سانتیمتر چقدراست؟


Equilateral Triangle Inscribed in a Circle

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

ضلع یک مثلث محاط شده در دایره ای=6 سانتیمتر با توجه به شکل که اندازه هر کمان120 درجه باشد مساحت یک سوم دایره چقدر ( مساحت قسمت هر روبرو کمان


Equilateral Triangle Inscribed in a Circle

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Solution

ضلع مثلث متساوی الاضلاع محاط شده در دایره به شعاع10 سانتیمتر را حساب کن.با توچه به شکل


Equilateral Triangle Inscribed in a Circle

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Operations

Equilateral Triangle Solution

علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

تبدیل مختصات جغرافیایی از سیستم درجه به سیستم اعداد اعشاری

تاریخ:یکشنبه 18 بهمن 1394-06:56 ق.ظ


 A:  Degrees Minutes Seconds to Decimal Degrees

       

  

  


عرض جغرافیایی به صدم

  

 طول جغرافیایی به صدم

ب) تبدیل مختصات جغرافیایی از سیستم اعداد اعشاری به سیستم درجه

 B:  Decimal Degrees to Degrees Minutes Seconds

 

 


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 

اموزش عددهای صحیح انیمیشن

تاریخ:یکشنبه 18 بهمن 1394-06:54 ق.ظ


آموزش عدد های صحیح تمرین

مختصات نقطه تمرین


علم اموختن بر هر مرد و زن مسلمان واجب است
نظرات() 


  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3