تبلیغات
معلم5 فتحی - نمایش آرشیو ها

آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
قطرمکعب
هلال بقراط
مساحت برگ داخل دایره
کلمات هم آوامعنی
تضاد و پارادوکس
کسر مولداعشاری متناوب ساده یا مرکب فرمول
کارهایی که یک معلم باید در کلاس از آنها پرهیز نماید
قوانین مهم کلاس️
درس هنر و کلاس
زندگی ریاضی است.
علل و راه‏های درمان درس نخواندن و انجام ندادن تکالیف کودکان چیست؟
رقم یکان دراعداد زوج وفرد
ارتفاع وارد بر وتر
تعداد زاویه ها
تعداد زاویه ها با داشتن تعداد ضلع چند تاست
تعداد قطرهای چندضلعی ها:
لیست عددهایی که مثلث فیثاغورث را می سازند.
ارزش هر عدد .مکانی و مطلق
درجه دقیقه چیستوتبدیل درجه به دقیقه
تعیین تعداد عددهای صحیح یک مجموعه‏ ی اعداد متوالی
تعداد یک رقم در یک مجموعه‏ ی اعداد متوالی
مبالغه
نهاد وگزاره
انواع فعل
نکته های عددهای اعشاری
بخش پذیری1تا25
تفاوت کسر وتناسب
تفاوت حجم وگنجایش
دانش آموزان خاص و شیوه برخورد
نتایج آزمون ورودی دبیرستان‌های استعدادهای درخشان (دورۀ اوّل و دوم متوسّطه) سال تحصیلی 97ـ139۶
تقریب زدن عددهای اعشاری کمتراز0.001و0.01
تقریب کمتراز1و0.1
تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان
تقریب کمتراز1000 وتقریب درجمع تفریق ضرب تقسیم
تقریب کمتراز10و100
عدد توانداربا پایه منفی
نمایش اعداد گنگ روی محور
نمایش اعداد گنگ روی محور
مجموعه اعداد حقیقی روی محور و به شکل ریاضی
مکعب عدد دورقمی
ریشه سوم یک عددچگونه محاسبه می شود؟
چه عددی مکعب کامل است؟
مکعب یک عدد چیست
روش نردبانی-ستونی کوچکترین و بزرگترین مضرب مشترک1
ک.م.م از راه مضرب و تجزیه2
مضربهای یک عددقسمت1
روش نردبانی-ستونی ک.م.م 3 عددقسمت2روشی جالب
مخرج مشترک معادلات کسری 2
مخرج مشترک معادلات کسری مقدمه
معادلات کسری2


  • تعداد صفحات :35
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...