آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
حجم هرم ناقص ی منشور ناقص
بزرگی و عظمت خداوند را ببینید
انتقال انرژی
نتایج آزمون نمونه سال96-95
نتایج آزمون تیز هوشان سال 96-95
نور
میلاد حضرت امام حسن (ع)
سوالات و نتایج آزمون نمونه دولتی 96-95
صدا چگونه تولید می شود؟
انرژی چیست
مقایسه اعداد تا میلیون کلاس ششم
عدد1,000,000,000
تفریق عددهای صحیح
عددهای صحیح
عددهای اعشاری دهم صدم
مرتب کردن اعداد کلاس 4و5و6
گسترده نویسی ومقایسه عدد
تکواژه چیست- ادبیات
ارزش مکانی عدد-کلاس چهارم پنجم ششم
مقسوم علیه تجزیه درختی-شاخه ای عدد درس
ضرب3رقم در4رقم تمرین
تمرین ضرب دورقم در چند رقم
كلید نهایی آزمون ورودی دبیرستان‌های دورۀ اوّل و دوم استعدادهای درخشان96-95
زاویه بین قطرویال
عددهای بزرگ
عددنویسی تا میلیارد
واحدزاویه رادیان
تعدادقطر
الگوها-دنباله ها
كلید اولیة آزمون ورودی دبیرستان‌های دورۀ اوّل و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵
ریاضی جدید کلاس ششم سال 96-95
روش های مطالعه درست
دانلود سوالات آزمون تیزهوشان سال 96-95
چندعددگنگ
مکعب عدد و ریشه سوم
عید سعید مبعث
هندسه زندگی
روز معلم
دایره محیطی مریع
محیط مربع
خواص یک مریع
تست زدن
الگوی 5 عضوی عددهای اول با فاصله مساوی
آیا مجموع دوعدد گنگ همیشه گنگ است؟
فنون تست زدن
دو زاویه مجانب
اندازه زاویه بین هردوقطر چند ضلعی
حذف فعل قرینه لفظی ومعنوی
چرا عددهای منفی جذرو ریشه دوم حقیقی ندارند
مبالغه( بزرگ نمایی) ادبیات


  • تعداد صفحات :35
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • ...