آموزشی.اطلاعات مفید علمی . سوال های درسی . تدریس ریاضی
عددهای اول از1تا1000
ثبت نام مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی 95-96
عید نوروز 1395
تمرین عددهای صحیح جذر توان
مختصات نقطه
نوروز وبرنامه ریزی
سوالات آزمون تیزهوشان سالهای قبل
ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی 96-1395
تناسب معکوس
ثبت نام تیزهوشان سال 96 -95
آرایه استعاره
سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی 94
مسئله نسبت تناسب
ارایه های ادبی
لوزی
قطرمکعب مکعب مستطیل
پیام انقلاب
تعداد شمارنده -مجموع معکوس شمارنده ها
داستان خیر وشر درس پنجم فارسی ششم
ذوزنقه
مثلث قائم الزاویه-راست
تعداد وجه یال راس
استوانه
مثلث متساوی الاضلاع
تبدیل مختصات جغرافیایی از سیستم درجه به سیستم اعداد اعشاری
اموزش عددهای صحیح انیمیشن
مساحت -مسئله2
مساحت -مسئله
جذر تقریبی ریاضی هشتم بین کدام دوعدد
سازه های ماکارونی
کار مسائل
سوالات پیشرفت تحصیلی هشتم
ریاضی وهنر
آموزش عدد های صحیح و مختصات نقطه با انیمیشن
آموزش عدد اعشاری با انیمیشن
سنگ و آتش فشان با انیمیشن
آموزش چند مولکول و اتم با انیمیشن
آموزش انرژی با انیمیشن
هندسه محیط - آموزش با انیمیشن
هندسه سطوح - آموزش باانیمیشن
هندسه احجام -آموزش با انیمیشن
کسر بین دو کسر
هندسه - آموزش با انیمیشن
جمع تفریق ضرب تقسیم کسر آموزش با انیمیشن
واحد های اندازه گیری
قانون سینوس وکسینوس
محاسبه نسبتهای مثلثاتی 30 و60 درجه
دایره واحد- مثلثاتی-جدول
نسبت های مثلثات
واحداندازه گیری زاویه


  • تعداد صفحات :35
  • ...  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • ...